לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוּדָן
° 1, ש"ז, מ"ר אוּדָנִים, – כלי ימלאוהו מים יכנס בו אדם וירחץ בו גופו, וישמש לכבוס בכלל, Wanne; baignoire; bath: ורחצי את בגדיך בְּאוּדָנַיִךְ (עזרא הבבלי, תוכח' מוס' ט).

1 בארמית: ר' זירא הוה יתיב באודנא דמיא בי מסותא (ברכ' כב.). חזייה (עולא) לרבה בר רב הונא דיתיב באודנא (גרסת הערוך, וכן בכ"י, ד"ס, ובנוסח' במקום הראשון אגנא, וכאן אוונא דמיא) (שבת קנז:). ולא נתברר מקורו, והמשקל אוּלָם, כּּוּמָז.