לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוֹלָד

* 1, ש"ז, מ"ר אוֹלָדִים, - עץ שקוצצים עליו הקולמס ומערבים בו הדיו: האולד2 והקולמוסים והמטלטלות והמשקלות (תוספתא כלים ב"ב, סוף).  עץ שבתוך העץ לערב בו הדיו ולחתוך עליו ראש הקולמוס המשופה שמו אולד ([[מקור: רב האי גאון, פרוש כלים יב ח]]).  


1 משק' כוֹכָב, עוֹלָם, ולא נתברר מקורו, ועי' אוֹלָר

2 כך בתוספ' צוק' וכך במשנ' עם גוף פרוש הרמב"ם בכ"י ברלין.  המו"ל פרוש רה"ג הגיה אולר, עפ"י גרסת הספרים.  ועי' הערה לאוֹלָר.