לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוּל

1, ש"ז, מ"ר אוּלִים, סמי' אוּלֵי, – א) גוף מרכב מאברים, Körper; organisme; body: כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה כי אין חרצבות למותם 2 ובריא אוּלָם 3 (תהל' עג ג-ד). – ב) חשוב ונכבד, ראש ומנהיג, Fürst, Edler; prince, noble: ויגל (נבוכדנצר) את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי 4 הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה (מ"ב כד יה).


1 משקל אוּר, גּוּף.  ולא ידוע מקורו. 

2 אולי למו תם, בשתי מלים, ופרוש תם כמו תָּמִים, בלי כל מום. 

3 דמיון צורת מלה זו עם צורת השם אוּלָם (אוּלָם הבית) הטעה רוב המפרשים והביאם לחשב כי גם כאן הכונה לאותו שם, ואנסו את הכתוב בפרוש דחוק וזר: חזק כמו אולם, מה שאי שאפשר כלל, יען נושא המשפט הוא  רשעים והיה צ"ל בריאים כמ"ר.  אך כבר הרגיש הראב"ע כי ם אוּלם היא שמוש, ורצה לאמר אוּל שלהם, ויפרש אול כח ועצמה, וכן פרש הרד"ק.  אבל גם פרוש זה אינו עולה יפה, כי אין טעם במאמר: הכח שלהם הוא בריא.  ולכן נראה יותר דעת המבארים החדשים, המפרשים אול במשמעת גּוּף.

4 כך הוא הכתיב, והקריא הוא אֵולֵי כמו אֵילֵי, כמו אִילֵי מואב.