לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַוְנָה

°1, ש"נ, מ"ר אַוְנוֹת, -- מקום לנוח בו לעובר אֹרח, Station: כמה אוונות יש מכאן ועד מקום פלוני (רש"י נזיר ז.). לא היו עליו נזיריות כמספר האוונות שיש מאותו מקום עד מקום פלוני (משנ' למלך, רמב"ם נזיר ג ה). 


1 בארמ': דיתיב בארבא אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא (תענ' יא.). דשכיח למיטרח ולמיזבן מאוונא לאוונא (ב"מ עט:). וליהוי (נזירות אחת) כל פרסה ופרסה וכו' וליהוי כל אוונא ואוונא (נזיר ז.). ובסור' אָוָונָא, אַוָנָא, ותרגם בר עלי בערבי' אלמנזל אלמאוי, ר"ל מלון, דירה.