לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוּנָה

°1, ש"נ, מ"ר אוּנות, --בהריאה, חלקים עגולים קצת ונבדלים זה מזה כעין אזנים או כנפים, Lungenlappen; lobe du poumon; lobe of lung: אם האונות הקטנות סמוכין און אל און (הלכ' טריפ' לאלדד הדני). ונידון אותו (קרום בריאה) כאונה (תשו' רב צמח גאון, JQR, XVII, 274). וחמש אונות2 יש לה לריאה כשיתלה אותה האדם בידו ופני ריאה כנגד פניו שלש מן הימין ושתים מן השמאל (רמב"ם, שחיט' ח א). נמצאו שתי האונות כאונה אחת (שם ו). בסירכה הנמצאת בגג האונה (תשו' רשב"א א תקלא). ואנו קורין ג"כ גנב לאותה אונה התלויה בכיס (ספר החיים למהרי"ל א ד). 


1 בארמ' אונא כמו אודנא, אזן, על שם צורת החלקים האלה. - 

2 בארמ': ה' אוני אית לה לריאה אפה כלפי גברא תלתא מימינא ותרתי משמאלה (חול' מז.). ובשגרת הלשון קבלה המלה צורה עברית אוּנה. ובאה גם הצורה העברית בארמ': אונה דריאה דסמיכא לאומה דריאה (רב צמח גאון, חמדה גנוזה סא).