לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוֹקִיָּא

*1, אונקיּא, אוֹקִיָּה, ש"נ, מ"ר אוֹקִיאוֹת, אוֹקִיּוֹת,--א) משקל קטן, Unze; once; ounce, ובכלל דבר מועט: אין דור ודור שאינו נוטל אוקיא ממעשה העגל מד"ר שמות מג. --ב) °חלק שלשה עשר בליטרה: תשעה קבין שיעור כ"ז ליטרין במדת בבל וכל ליטרא מי"ג אוקיאות רב האי, תשו' גאו' ליק צו. --ובארץ ישראל אחד משנים עשר ברוטל, ושֵׁם למשקל הרפואות, והכסף גם הזהב מ' אלדבי, ש"א ד, ועוד, ובאוצה"ח לר"י צהלון הרבה פעמים, ומג"ע לר"י עמדין.. --ומ"ר: ראובן שעשה מקח עם שמעון שיעמוד לו ת"ר עורות שליש יהיה משקל כל אחד י"ד אוקיות ושליש משקלם ט"ו אוקיות ושליש ט"ז אוקיות שו"ת שער אפר' קכא. שתי אוקיות וחצי מכסף צרוף ולדברי המחדשים ג' אוקיות ושלשה רבעי אוקיה צידה לדרך א ה א


1 ביונית οὐνκία, וממנה ברומית uncia. בארמ' אונקיא, וכן בסורית, ובא גם בתלמוד ומדרשים אונקיא, אונקיות, ובערבית אוקיה, באה לערב' דרך לשון ארמית (ס' פרנקל).