לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲזַי

1, — מלת החבור כמו אָז, ובבואה אחרי מלת התנאי לוּלֵא תשמש במשמעת בתנאי ההוא,  in jenem Falle; dans ce cas là; in that case : לולי יי׳ שהיה לנו בקום עלינו אדם אֲזַי חיים בלעונו בחרות אפם בנו אֲזַי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו אֲזַי עבר על נפשנו המים הזידונים (תהל׳ קכד ב–ה).


1 צורה הקדומה של המלה אָז, ובסוף  -י, כמו מתַי, ובערב׳ אדַ׳א إذؘا במשמעה זו, ועי' בהערה לאז.