לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַבְהַל

°1, ש״ז,—פרי אילן הערער, גרגרים ישמשו ברפואה להזיע וכדומה, Sevenbaum; sabine; savin; (Juniperus sabina):  ואלה הם התחבושות יוקח אבהל מאגוז סיפרי ומהעצמות השרופים וכו׳ (קאנון ג כב ב ה). אגוז אבהל (פרקי משה ט). אבהל גיני פירוש שוינא המהות פרי הערער דומה לעוזרדין (יוסף וידאל, רשימ׳ הרפואʹ, גרם המעלות).


1 בערב׳ אבהל  ابْهَل.