לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אִזֵּן

°1, פ"י, — זִיֵּן בכלי זין, bewaffnen; armer; to arm: ועדתו (של עמלק) חלשה ביד אִִזֵּן חלושה (ר"א קליר, יוצ' לפורים, אזרח נט).  


1 ריב"ג: שקל הענינים וחקר עליהם וכונם.