לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אזק

1 ממנו אולי אֲזִקִּים.


1 בארמ' אֲזק, אולי כמו הדק, במשמ' לחץ, הציק: ולא שתוי חמר אנא דאפילו ארבע כסיה דאנא שתי בלילא פסחא אזיק בירוש' שבת ח יא. שקל'  ג מז ג, פסח' י לז ג חזיק, במקום אזיק, ובילקוט קהלת במקום הזה דחיק, ובבבלי נדר' מט: חוגרני צידעי לרישי מן פסחא לעצרתא מד"ר קהל', מי כהחכם. — ר"ל: ולא שתוי יין אני שאפילו ארבע כוסות שאני שותה בליל הפסח אֹזֵק ראשי מן פסח ועד עצרת.