לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אִבּוּד

* , ש"ז, – שה"פ מן אִבֵּד: משקה העומד לאיבוד (שבת קמה.). מהו לכבות את הדליקה ביו"ט וכו' משום אבוד ממון (ביצה כב.).  משום איבוד נשמה (חול' יא:).  –ואמר המליץ: אין אבוד כאבוד הזמן (שלמ' אוליוירו, סוף יד לשון).