לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲחִילוּ

*1, ש"נ,- קדחת של העצמות, קדחת מתמדת. remittirendes Fieber; fièvre rèmittente; intermittent fever: אמר רבי יהושע ב"ל אכל בשר שור בלפת ולן בלבנה בלילי י"ד או ט"ו בתקופת תמוז אחזתו אחילו תנא והממלא כריסו מכל דבר אחזתו אחילו (גיטין ע.). מאי אחילו א"ר אלעזר אש2 של עצמות (שם). שעמד משה לפני הקב"ה עד שאחזו אחילו (ברכו' לב.).


1 לא נתבאר מקור שם זה. -

2 ושאלו שם: מאי אש של עצמות אמר אביי אשתא דגרמי' ר"ל קדחת העצמות. עי' ערך אש.