לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַחֲרוֹנִי

* ת"ז, לנק' -רוניה -נִית, מ"ר אַחֲרוֹנִיים, אַחֲרוֹנִיוֹת, — כמו אַחֲרוֹן: עלץ בנערה אהרונית אחרונית (עירוב' נג:). אם תשמע לי עשה את האחרוניה ראשונית (פסקתא רבתי דפוס פראג, שובה ישראל). וחמרי הגשמים המרכבים הרכבה אחרונית (ר"ש אבן תבון מו"נ א עג).