לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲחַשְתְּרָנִים

1, בארץ פרס לפנים תאר למין ממיני הסוסים: הָאֲחַשְתְּרָנִים בני הרמכים (אסתר ח י


1 מלות פרסיות עתיקות, שלא נתבררה משמעתן בדיוק.