לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲחֹרַנִּית

1, - א) תה"פ, מעֵבֶר האחור, לאחור,  rückwärts; en arrière; backward: ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אֲחֹרַנִּית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אַחֹרַנּית וערות אביהם לא ראו בראש' ט כג. ויהי בהזכירו את ארון האלהים (כי לקחוהו הפלשתים) ויפל (עלי הכהן) מעל הכסא אֲחֹרַנִּית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת  ש"א ד יח. הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אֲחֹרַנִּית עשר מעלות ישע' לח ח. - וביחס להלב: ואתה הסבת את לבם אֲחֹרַנִּית מ"א יח לז. - ב) שם: עשב הצומח ממנו (מהמוח) מהזוג הה' שהוא קרוב לאחורנית המוח רשב"צ דורן, מגן אבות חלק יעקב נב..


1 משקל תה"פ כמו קְדֹרַנִּית.