לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲחֹרַנִּי

°, אֲחוֹרַנִּי, ת"ז, לנק' אֲחורַנִּית, מ"ר אֲחוֹרַנִּיִם אֲחרַנּיות. -- הנמצא, העומד מאחור, והנסוג אחור: האדם האחורני (הרקמה משקל פעלי).