לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֶחָת

1, ש"ז, כנוי אֶחָתִי, מ"ר אֶחָתִים, כנוי' אֶחָתַי, אֶחָתֶךָ,-- כמו שחת, Grube; fosse; pit: הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול בְּאֶחָת2 (משלי כח יח).


1 משקל גֶחָל, פֶּחָם. ועי' הערה לקמן.  

2 המפרשים הקדמונים פרשו פשוט יפול בדבר אחד. אך האחרונים ראו כי לפי הענין הכונה פה יפל בפחת וכדומה, ולכן הם מנסחים בשחת במקום באחת, אבל, אפילו אם נניח שכך היתה הנוסחה לפנים להלשון העקר הוא הנוסחה כמו שהיא בידינו, יען לשוננו כעת בנויה על התנך כמו שהוא ומה שיש בו נתקבל כצורתו באוצרה. ומלבד זה אין צרך כלל לשבש הספרים, ויתכן שגם לפנים אמרו העברים שחת וגם אחת כמו שכבר העירותי על חלוף א במקום ש אצל העברים, עי' הערה לערך אָחַל.