לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אִטְמוֹן

* , כנוי למלאך גבריאל, Name ein. Engels; nom d`ange; name of angel: ג' שמות יש לו פיסקון איטמון סיגרון (סנהד' מד:). מביעים סלד וכן בישר ובכשרון ואתם מטטרון פסקון אִטְמוֹן וסגרון (בנימין, פיוט לבעל התפארת, שבת ג אחר פסח).