לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֶטֶף

1*, ש"ז, מ"ר אַטָפִים, - גומה קטנה כמו עין בגבינה וכדומה: שכל שאינו רואה חלב שמא מתברר מתוך חלב שלקח מן העובד כוכבים כשהוא מגבנו אין בו לחוש לביני אטפי שהיאך אפשר שכל חלב טמא שבו ילך לו לביני אטפי ולא נשאר ממנו כלל לחוץ (ר"נ, ע"ז סי' אלף רמב). 


1 בארמ' אטפא: אפילו תימא דקבעי לה לגבינה איכא דקאי ביני אטפי (ע"ז לה:).  כך גרסת הספרים שלנו, ופרש"י וז"ל: ביני אטפי בתוך הגומות שבגבינה.  ע"כ.  ורה"ג גרס איטאפי, ותרגם אלעבקאת בטיית (תש' גא' הרכבי מז), והיא פסלת החמאה שנשארה בדפני כלי עשיית החמאה.  והערוך גרס אטיפי, ופרש כפילות בתוך הגבינה ולא ידוע מקורה של מלה זו.  ועי' הערה לאַטִב בדבר מ"ר ארמי.