לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֻיַּךְ

°, — נִתנה לו איכות מה:  כי הנמנע מציאת איכות אלא במאויך מפני שהאיכות מקרה והמאויך עצם (א' חסדאי תרג' ס' יסודו' לר"י ישראלי).

  —  °נִתְאַיֵּךְ, — א) יחסו לו איכות,  qualifiziert werden; être qualifié; be qualified:  ואין ענין אמרם לא יתאיך אלא שאינו בעל איכות (ר"ש אבן תבון, מו"נ א נב).  — ב) קבל איכות מהאיכות, eine Eigenschaft bekommen; prendre une qualité; acquire a quality:  אם יהיה כלו (הרוח החיוני) מתילד בלב ויתאייך בשאר המקומות (ר"י אברבנל, בראש' א ורוח).  וכל אחד מאלה המזגים השמנה לא ימלט אם שיהיה בלי חמר והוא שיתחדש בגוף אותו המזג איכות לבדה מבלי שיתאייך הגוף בה וכו' שיהי' הגוף אמנם נתאייך באיכות מאיכות אותו המזג (קאנון א א ב א).  כי יש לאנשי הודו מזג וכללם יהיו בריאים בו ולאשכנזים מזג אחר יהיו בריאים בו וכו' כי הגוף ההודי כאשר יתאייך במזג האשכנזי יחלה או ימות וכן ענין הגוף האשכנזי כשיתאייך במזג ההודי (שם א א ג א).  כי האיכות ההיא (של חולה הנכפה) אם נתאייך בו המוח ראוי שתהיה הכפייה דבקה בו (שם ג ה ד).  ולו יתאייך הכושי במזג האשכנזי והאשכנזי במזג הכושי יחלה (פרד' רמונ' רש"ט ו ט יט).  ימצא בטבע בעלי חיים מהממית בניצוצי עינם למה שיתאייך כאויר מזג ארסיותו (נוה שלום, אבר' שלום ה ד).  שהגרמים אינם מתאייכים בדבר מאלה האיכויות (שם ח ו קכו:).