לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

איככה

1, – מלת שאלה כמו אֵי, אֵיכָה, ביתר נחץ, wie; comment; how: פשטתי את כתנתי אֵיכָכָה2  אלבשנה רחצתי את רגלי אֵיכָכָה אטנפם (שה"ש ה ג).  כי אֵיכָכָה3 אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי וְאֵיכָכָה אוכל וראיתי באבדן מולדתי (אסת' ח ו).     


1 מרכב מן אי ומן ככה

2 הנגינה כראוי על כָכה.

3 הנגינה מלרע, עפ"י המסרה, ולא מצאו החכמים פתרון לזה, ואין לאמר שהסבה לזה היא האות א של אוכל הבאה אחריה, כי גם באיככה אלבשנה באה א אחריה.  רק גם בערבית בפרט ההמונית יטעימו במלות קריאה מלרע: יא פטמֿה!  וכן יחברו הערבים בדבור ההמוני בנגינה אחת מלות אחדות בקריאה, כמו: יא-מחמד-אֶפנדי! (שפיטא, דל"ע של מצרים, דף כא).