לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵיכַן

* , כמו *היכן:  בבגד אין לי אלא בגד שיש לו לאיכן שיפשה בגד שאין לו לאיכן שיפשה מניין ת"ל והבגד (ספרא תזריע פ' נגעים פ' יג).  — ובפרט מצוי בתלמוד ירוש':  עד איכן הוא אומר בש"א עד אם הבנים שמחה ובה"א עד חלמיש למעיינו מים (במשנה ירו' פסחים י ה).  איכן יצאת בת קול (ירוש' ברכ' א ג ב).  איכן הוא מצוי (שם ה ח ד).  מאיכן למדו תפלות (שם ד ז.).  לאיכן מצילים אותן (שם שבת יו טו ג).  איכן היא טובתו של זה איכן היא אריכות ימיו של זה (שם חגיגה ב עז:). מצורע אין לו איכן להגן זב יש לו איכן להגן בכל ירושלם (שם פסח ז לה:).  עד איכן היו קיימות מד"ר, שה"ש יפה את).  אמר (יוסף לבנו מנשה) ראה לאיכן הם (השבטים) הולכים (תנח' בובר מקץ יז).  ומאיכן נלמוד שהרי הלכה כרבי (הלכ' פסוק' 47).