לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵיל

1, ש"ז מ"ר אֵילִים, - אילן, עֵץ, Baum; arbre; tree: עד אֵיל2 פארן אשר על המדבר (בראש' יד ו).  כי יבשו3 מֵאֵילִים4 אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם (ישע' א כט).  וקרא להם (לאבלי ציון) אֵילֵי הצדק מטע ה' להתפאר (שם סא ג).


1 משקל אֵיד, חֵיק, רֵיחַ, ואין לעמד על מקור מלה זו,  ועי' הערה לערך אילן. - 

2 תרגום מישר.  מנחם בן סרוק: מפתח עגול בבנין.  ריב"ג גשר ויתכן להיות כמו שאמר התרגום מישר. -

3 תרגום ובשלשה כתבי יד: תבושו.

4 תרגום, מנחם בן סרוק, ר"י בן גנאך, ורד"ק: אילנות.  ורש"י פרש שהוא מין אילן מיוחד ולעז אול"מא.