לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָיַל

°, פ"ע, עתיד תֶּאֱיַל, - היה חזק, stark sein; être fort; be strong: מה אילו1 פלאי נסיך (ר"א קליר, ב פסח).  בכל מעשיך היה מהיר וחלי לא יקרב אליך יגע בחפצך אז תֶּאֱיָל (בן זהב, בן סירא לא ל).

°אִיֵּל, פ"י, אִיֵּל אותו, נתן לו כח ועצמה kräftigen; rendre fort; make strong: הסכית שועה מאמולת שבעה ואז אל שעה ואִיֵּל ישועה (הקליר, פורים, תמימים.) רגיל מהר עוד לְאַיְּלִי (הוא, פ' פרה).  אַיְֹלֵנִי ואמצני מרפיון וחיל (פיוט, יראתי בפצותי).  צור יאזרהו ובעוז יאיילהו וחן וחסד ימצאהו (ר' שלמה ראש ישיבה, שנת אשצה, 1092. JQR).  בצר לי קראתיו ולא נטשי אִיְּלִי וחילי ולא בזה לחשי (משה ברבי קלונימוס, לו חכתה נפשי, אחרון פסח).  והואיל שהקב"ה אייל את האדם (ר' ברכיה הנקדן, פסקה כב).

פֻע' ° אֻיָּל: הוספתי על אמונתי חזוק ותקנתי מחשבותי בעוצם אמוץ והאמנתי בשכל מאֻיָל כי עורי הנפש וגנאיה וכו' (ר' ברכיה הנקדן, פסקה לא).


1 במחזורים נקוד אִילוּ, אך זה בודאי שבוש, כי אין עבר כזה בקל.  והפִעל מהפעל הזה משמש אצל הקליר יוצא.