לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵיפֹה

1, מלת השאלה, --א) שאלת המקום, באיזה מקום נמצא או נעשה דבר מהדברים, wo; où; where: ויאמר (יוסף) את אחי אני מבקש הגידה נא לי אֵפֹה הם רעים (בראש' לז יו). וישאל (שאול) ויאמר אֵיפֹה שמואל ודוד ויאמר הנה בנוית ברמה (ש"א יט כב). ויאמר לו (דוד) המלך אֵיפֹה הוא ויאמר ציבא אל המלך הנה הוא בית מכיר (ש"ב ט ד). ותאמר לה חמותה אֵיפֹה לקטת היום (רות ב יט). זכר נא מי הוא נקי אבד וְאֵיפֹה ישרים נכחדו (איו' ד ז). אֵיפֹה היית ביסדי ארץ (שם לח ד). -- ובדרך ספור: ואיש אל ידע  אֵיפֹה אתם (ירמ' לו יט). -- ב) שאלת האיכות, איך הוא הדבר, wie; comment; how: ויאמר (גדעון) אל זבח ואל צלמנע אֵיפֹה2 האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתאר בני המלך (שופט' ח יח). 


1 מלה מרכבה מן אֵי ומן פה. - 2 גם מעצם השאלה ובפרט מהתשובה: כמוך כמוהם וכו', נראה ברור כי המלה איפה זו משמשת שמוש איכה. וכן בלשון כושית אֶפֿ.