לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲכוֹז

*1, אָכוּז2, — כמו עכוז : עי' עכוז.


1 נקוד לוי. - 2 נקוד יסטרוב. ונקודו של קוהוט הוא שעטנז אַכּוז! — ועי' עכוז.