לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְזְרִיּוּת

ש"נ, וכן סמי', מדת האכזרי, Grausamkeit; cruauté, ferocité; cruelty: אַכְזְרִיּוּת חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה (משלי כז ד). תפילתן של צדיקים מהפכות דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת רחמנות (סוכה יד.). - אכזריות על הרעים חמלה על הטובים (ספר לוית חן, גנזי נסתרות של קבק. והעיר שטינשנידר שם שהוא משל המוני, וגם מסורס: החמלה על הרעים אכזריות על הטובים).