לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אכם

קל אינו נהוג. 

--נתפ' נִתְאַכֵּם, נעשה אָכֹם: ל"ש (שכלי חרס ישן כשר) אלא שלא נתאכמו1 פניו אבל נתאכמו פניו פסולין וכו' נתאכמו והחזירן לתוך כבשן האש ונתלבנו מהו (סוטה יה:). 


1 יש נוסח' נתפחמו.