לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְסְנָאוּת

°1, - כמו אכסניוּת: הבא לדור במבוי לשם אכסנאות תוס' עירו' סט: ורא"ש שם. הנכנס בחצר לשם אכסנאות טור ושו"ע או"ח שפד.


1 שם מפשט מן השם אכסנאי.