לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְסַנְיוּת

* , ש"נ, מעמד האדם הגר אצל אחרים, גרא (בן בנימין) שגר (יוסף] באכסניות1 (סוט' לו:).  ואכסניות ולבישת שחורים (אורח' צדיקים שער התשובה).


1 וברש"י שם באכסנאה.