לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְתְּרִיאֵל

*, - כנוי לאלהים: א"ר ישמעאל בן אלישע פ"א נכנסתי להקטיר קטרת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא (ברכ' ז.).- ואמר הפיטן: קדושים כתרשישים קרואים מלאכי האל, רֹן רוחשים בעת רוגשים ואומרים יה אַכְתְּרִיאֵל (ארוגי עז, שב' א אחר פסח).  הוד ליה אַכְתְּרִיאֵל ואני כנסת ישראל מעידה כי אין כאל (ר' בני' בן זרח, בלולי אש, אופ' לשבת הג'). ר' ישמעאל ראה צורה אחת מצורות האור הבהיר הברוי תחלה ושם זו הצורה אכתריאל וקרא אותה הוא אלהי ישראל (ר"י ברצלוני יצירה כא). נראה שבנה זה השם המופלא אכתריאל עפ"י הקבלה שאומרים אל הספירה הראשנה ראש כל הספירות כתר עליון (עקידה עד).  עין הימיני מביט ברחמים וצופה ברחמים וכו' ונקרא שמו הקדוש אכתריאל יה ה' אלהי ישראל (ברית מנוחה, דרך א' ה).  ולהיות שרקיע זה הוא מקום שמתקבצים ונשמעים שם אורות כל ההיכלות העליוני' לכן נקרא הרקיע הזה אכתריאל בשם הכולל כל עולם הבריאה (עמק המלך קעג).