לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְרְזִיאֵל

* , — שם מלאך, Name ein. Engels nom d'ange; an angel :  אותו מלאך הממונה על ההכרזה אכרזיאל שמו (ילק' וילך כו תתק"מ).