לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְרָזָה

* , ש"נ, — כמו הכרזה:  ר' יודן בן פזי אמר (אגרת ביקורת היא) אכרזה (ירוש' סנה' א יט:).