לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אַלָּה

1, ש"נ, — כמו אֵלָה2:  ויקח (יהושע) אבן ויקימה שם תחת הָאַלָּה אשר במקדש ה' (יהושע כד כו).


1 משקל אַיָּה, חַלָּה, חַיָּה, ועי' ערך אֵלָה.

2 כך דעת כמעט כל הקדמו' ריב"ג, רד"ק, וכו', וכן החדשי', ופרשו במשמע' זו אַלה המובא בפנים.  אך יונתן תרגם אַלה זו באלתא, ואמר ריב"ג ע"ז:  איני יודע דעתו בו.  ע"כ.  ורש"י ורד"ק פרשו אלתא מזוזת הפתח' ועי' הערה לאֵלה, דעת עמ' לֶו כי רמב"ם תרגם אַלה בבלוט.