לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָ

* , — הברה טבעית, להגות התרגשות הנפש, לצער, לפחד וכדומה, ô! ah!‎: אמר לו גבריאל (לאדם הראשון) זכור יום אשר נתת ע' שנה לדוד בן ישי אמרו לו מיכאל ושרפיאל אנחנו נעיד עליך אמר אדם לפניהם אָ בזאת השעה אמות על פי שלשתכם (מד"ר, הובא בספר אלדד הדני, מהד' א' אפשטיין).