לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֱלֹהִית

°, ת"נ, כמו ש"נ, מ"ר אֱלֹהִיוֹת,  -החכמה האלהית כמו חכמת האלהות: העיון בלמודיות וטבעיות ואלהיות (רלב"ג מלח', הקד').  רמז אל האלהיות השמימיות והטבעיות (עמנו' ט).  אחר לטבעיות במסלולים ישוב יבין והאלהיות אחרית העסק ובם ישלים (משה ריאטי, מקדש מעט).