לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַלְוַי

* 1, ש"ז, — צמח טוב הריח נותן שרף ישתמשו בו לרפואה, לשלשול, וכדומה Aloe; aloés:  ומקיימין את האלווי2 בראש הגג אבל אין משקין אותו (ירוש' שביע' ד לה:).


1 מקור השם כנראה מלשון הודית, ומשם בא לכל הלשונות. - 

2 כך גרס' ירוש' דפוס ויניציה, והוא היחיד בצורה עברית וצריך להגיה שם בירוש' ומשקין אותו ולא אותן וכמו"כ אולי אלויי, וכן הוא בהרמבם (שמיט' ויובל' א ו) בפרוש: ומקיימין האלויי בראש הגג אבל אין משקין אותו, וכן העיר רדכ"ז שם שזו גרס' הירוש'.