לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֱלוּלִי

* , ת"ז, לנקב' — לִית, מ"ר ליים, -ליּוֹת.  — שנולד בחדש אלול:  אמר שמעון בן עזאי הואיל ואילו אומרין באחד באלול ואילו אומרין באחד בתשרי האילוליים מתעשרין לעצמן (תוספתא ר"ה ו א).