לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אלם

1, ממנו א. אִלַּם.


1 שרש שמי. באשור' ישנן מלים אחדות מזה השרש אך לא נתבררה היטב משמעתן, ועכ"פ אין קרבה בינהן ובין מלי השרש הזה בשאר הלשונות. בערב' משמש שרש זה במשמ' צער וכאב. בארמית במשמ' חזק, וגם כמו בעבר'.  בסור' במשמ' כעס וקצף.