לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָלַם

הקל אינו נהוג.

 פִע' אִלֵּם,  חִזק, נתן לדבר כח ועז, stärken; fortifier; strengthen: כשהיו רוצים לאלם הענין רצו ליחד דבר מה כדי שיחול עליו הקנין (לבוש, חו"מ כז יו). 

 הפע', הֶאֱלִים,  כמו אִלֵּם: גבורי כח רצונך חזק וְהַאֲלֵם (זמי יעמוד, נעילה).