לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָלָם

*1, ת"ז, לנק' אֲלָמָה, -- עב: לא ארוך ולא גוץ לא קטן ולא אלם ולא צחור ולא גיחור ברכ' לא:


1 כך כתובה מלה זו, ואין לחשב שקריאתה הוא אַלָם, מפני שזה משקל מיוחד לתאר לאדם בעל מדה מיוחדה או עסק מיוחד, ופה הכונה לתאר של איכות כללית, כמו קטן, ולכן צריך לקרא אָלָם כמו קָטָן, או אָלֹם כמו קָטֹן. בארמ' אַלִּים: באלימי (חול' עו.). ההפך מן קטיני.