לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אִלְמֵן

*, פ"י, --עשה אותה אלמנה, zur Witwe machen; rendre veuve; to widow: תנו רבנן כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכח ממנו ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אינם נשמעים (פסחים מט.). 

-- נתפ', *נִתְאַלְמֵן, נתְאַלְמְנָה, -- נהיה אלמן, אלמנה: אומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובתה של זו שאם נתאלמנה או נתגרשה (מכות א א). נתאלמנו או נתגרשו מן האירוסים (ירוש' כתוב' ה כט ג).