לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַלְמֹנִי

1, ת"ז, — אדם או דבר לא ידוע בשמו, או שלא יחפצו לנקב בשמו, Unbenannter; un tel, quidam; certain one :  בחבור עם פלוני: ואת הנערים יודעתי אל מקום פלני אַלְמֹנִי (ש"א כא ג). ומלך ארם היה נלחם בישראל ויועץ אל עבדיו לאמר אל מקום פלני אַלְמֹנִי תחנתי (מ"ב ו ח). ובעז עלה השער וישב שם והנה הגואל עבר אשר דבר בעז ויאמר סורה שבה פה פלני אַלְמֹנִי (רות ד א ). — ונהגו הסופרים להשתמש במלה זו גם בלבדה אם ידֻבר  בשני אנשים: פלוני אמר כך ואלמוני אמר כך. ולנק' אלמונית.


1 ראב"ע (רות ד א) גזר מלה זו מן אִלם: שאין לו שם ידוע. עכ"ל. וגם החדשים לא מצאו השערה יתר טובה מזו. אך זה דחוק ורחוק מאד, ואינו מתקבל על הדעת. ויתר מסתבר כי אין למלה זו אולי שום משמעה מיוחדה ולא נוצרה אלא להיות לבת זוגה של פלוני, כמו שצף קצף וכדומה, וכמו שיש הרבה כאלה בלשון ערב'.