לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֹם

ש"ז, מ"ר אֻמּים, – כמו אֻמָּה: הללו את יי' כל גויים שבחוהו כל הָאֻמִּים תהלי' קיז א. הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לְאֻמִּים ישע' נה ד  – ועי' אֻמָּה.