לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֻמְדָּנִי

°, ש"ז, לנק' אֻמְדָנִית — שידוע רק באֻמדן ולא בודאות: והלחות היא הוראה אומדנית  (קאנון א ב ב ג, באות' המזגים). ומאחר שזאת המלאכה (מלאכת הרפואה) אומדנית אי אפשר שלא יחטא ויטעה (רש"ט פלקיירא, המבקש).