לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַמְהוּת

* ש"נ, מעמד אשה אמה, Zust. einer Sklavin; état d' une esclave; servile condition : נמצינו למדין שמקדשה קידוש אחר קידוש וקידוש אחר אמהות אבל לא אמהות אחר קידוש ואין צריך לאמר אמהות אחר אמהות (מכילתא משפט' ג). אמהות עת נכבשה הבת הנאה (מחזור ויטרי ברכ' חתנים).