לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֱמוּנִיִי

*, ת"ז, לנק' אֱמוּנִיִית, מ"ר -נִיִים, -נִיּוֹת, -- מטבע האמונה, שנוגע להאמונה, למוד הדברים האמוניים (ר"י אברבנל, יהוש' א). לפי שהעקרים כלם הם מהמצוות האמוניות לא המעשיות (הוא, ראש אמנה יב). ההבדל האחרון האמוניי (ר"א ביבאגו, דרך אמונה ג). התוצאה האמוניית (שם ד). רדיפה האמוניית (ר"א הקראי, ע"ח נז). וביחוד (יענש) על העברות המעשיות יותר מהאמוניות (ר"י עמדין, מגדל עז קח:). שש אומות אמוניות יוצאות משרש אחד (הוא, שם סג.).