לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

ב. אִמּוּת

°, ש"נ, – השאלה אִם הוא.  אִם הדבר נמצא: אבל הוא (האל) שאין לו עילה אבל הוא עלת כל דבר אין שואלין אודתו אם הוא, וזאת היא החקירה על אימותו ועל אמתתו (יוס' בן צדיק עולם קטן, מאמ' ג באיכו' ידיע' הבורא).