לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֹמֶץ

ש"ז, - כח ועז  Kraft; bravoure; force, might: ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יוסיף אֹֹמֶץ (איוב יז ט). - ואמר הפיטן: אמץ דר חזקים אבאר שבת ג' אחר פסח. - ובכנ'  אָמְצוֹ: אָמְצוֹ בתופף בשתים יעופף אופ' ב שבת חנכ'. ומצוי הרבה בספרות החדשה אֹמץ לב, אֹמץ רוח וכו'.