לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

ב. אָמַץ

*, אִמַּץ, כמו עִמֵּץ: הרוצה לאמץ עיניו של המת נופח לו יין בחוטמו וכו' (תוספ' שבת יח יט). אין מאמצין את המת בשבת (גמ' שם קנא:). 

– נתפ': נופח לו יין בחוטמו (של מת) ונותן לו שמן בין ריסי עיניו והן מתאמצות מאליהן (תוספתא שבת יח יט).